Cyklopiktokoridor + předsunutá stání Tylova x Vejprnická x Skvrňanská

Please sign in to vote.

Added by tomibender

Zásláno 13.4.2016 na svsmp, zatím bez odpovědi.

Návrh na změnu dopravního značení na křižovatce Vejprnická x Domažlická x Tylova

Vážení,

v první řadě bych Vám chtěl poděkovat za to, jak se zlepšily podmínky pro cyklistickou dopravu v Plzni za poslední léta. Cyklistika je ekologickým způsobem dopravy, nikoliv jen sportem. Proto mi mrzí, že v Plzni chybí více opatření, které by zatraktivnili cyklistiku jako dopravu. Vezměte prosím na vědomí můj návrh, který zjednoší cestu ze Skvrňan do centra města a na Jižní předměstí. Tato trasa má dle názoru mnoha lidí velký potenciál pro dopravu díky minimálním sklonům stoupání, navíc se nachází i v cyklogenerelu Plzně. Můj návrh s minimálními finančními náklady (přeznačení VDZ, dvě značky a jedna dodatková tabulka) zatraktivní cyklistickou dopravu v Plzni.

Zároveň vás žádám, abych byl vyrozuměn elektronickou cestou o vyřízení mého návrhu a v případě zamítnutí i argumentaci vaši, případně Odboru dopravy MmPlzně a DI PČR, proč to nelze.

1) Navrhuji přeznačení chodníku, který je minimálně využíván chodci na smíšenou stezku pro pěší a cyklisty, jednosměrnou pro cyklisty ve směru od konce již existující stezky na křižovatce Vejprnická X Křimická až ke sníženému chodníku před zastávkou tramvaje Škoda III. brána.

2) Vyznačení Cyklistického piktokoridoru (Nápis na vozovce V15) v pravích jízdních pruzích dle náčrtku

3) V pravých pruzích křižovatky vyznačení „Prostoru pro cyklisty před křižovatkou“

S pozdravem a přáním krásného dne XYZ

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top