Cyklostezka na trase A43 po bývalé vlečce

Please sign in to vote.

Added by Petr Dlouhý

Cyklostezku A43 by bylo možné propojit pomocí úseku po bývalé železniční vlečce. Stojí zde dva mosty, kterými jde překonat křížení Jižní spojky a železnice v přímé linii.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top