Návaznosti drážní promenády k Botiči

Please sign in to vote.

Added by Vratislav

Drážní promenáda má podle připravované dokumentace ústit do křižovatky ulic Lopuchová a U Seřadiště. K cyklostezce podél Botiče chybí cca 100 metrů ulice, která není vhodná pro slabé cyklisty (např. děti) a nemá ani dostatečně široký chodník. Než vznikne pokračování dál k nádraží, je zde třeba alespoň nějaké řešení.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top