Propojení (most přes Botič) Zahradní město - Trojmezí - Košík

Please sign in to vote.

Added by Vokáč Michal

Zoufale chybí propojení (most přes Botič) od Zahradního města (P10) do klidové oblasti Trojmezí a na návazná spojení (Košík, P11, Spořilov). Stačila by jednoduchá lávka pro pěší a cyklisty. Rekreační potenciál oblasti je nevyužit. Chybí spojení pro bezmotorovou dopravu.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top