Things tagged 'odboceni'

limited to the area of Praha 10:

One issue found for 'odboceni':

  • Překonaní ulice V Olšinách u metra Strašnická

    Created by musketyr // 1 thread

    Ulice V Olšinách je v oblasti metra Strašnická oddělena travnatým pásem. Ačkoli ulice Starostrašnická již umožňuje vjezd kolům, ze směru z centra není možné z cyklopruhu nijak legálně a bezpečně odbočit Pohyb pěších je směřován do podchodu, který je z ulice V Olšinách na kole špatně dostupný a navíc je v něm zakázán. Stejný problém nastává v případě, když cyklista chce směřovat směrem ze Starostrašnické na jih např. ke Gutovce.

    Jako ideální řešení se zdá vybudovat přechod pro chodce kombinovaný s cyklopřejezdem. - ideálně bez světelné signalizace, pokud by se zároveň přesunulo rozšíření na dva pruhy až za nově vybudovaný přechod. Zároveň by měla být legalizována jízda na kole ve východní části prostranství okolo vestibulu metra. 

    Please sign in to vote.

12 threads found for 'odboceni':

No library items found for 'odboceni'.

No planning applications found for 'odboceni'.

Spinner Please wait…
Back to top