Things tagged 'spojeni'

limited to the area of Praha 10:

One issue found for 'spojeni':

 • spojení Praha 3 - Praha 4

  Created by Přemek // 1 thread

  popis problému:
  Chybí klidné nebo chráněné spojení Prahy 3 a Prahy 4. Vinohrady, Vršovice, Strašnice tvoří těžko prostupný val, který lze na kole projet jen nepříjemně, což může bránit většímu rozmachu cyklistiky. Ulici vinohradská nelze příjemně překonat snad v žádném bodě. Průjezdnost západ - východ je dobrá, ale průjezdnost sever-jih je špatná.

  Účel řešení:
  tento spoj umožní propojení tras A23, A24, A25, A42, Greenway botič,
  severojižním směrem, bez přejezdu přes centrum (kde stejně nejsou dořešeny nábřeží a náplavky). To zvýší praktičnost pro cyklodopravu tímto směrem.

  Současné možnost:
  trasa 1:
  - Jana Želivského (extrémní provoz bez cyklopruhů / cesta po chodníku, nelegální a nevyhovující)
  dále
  - provozem ulicemi soběslavská, Bělocerkevská (extrémní provoz)
  nebo
  - a42 přes nemocnici
  trasa 2:
  park Parukářka, A21, A421, přes klasickou Žižkovskou a Vinohradskou zástavbu

  Please sign in to vote.

4 threads found for 'spojeni':

No library items found for 'spojeni'.

No planning applications found for 'spojeni'.

Spinner Please wait…
Back to top